Trainingen & Workshops

Bewustzijnstrainingen 1 en 2 en workshop Kind en familielot

In de trainingen en workshops van SoulMatters staat het kind in relatie tot ouders (familiesysteem), persoonlijk leiderschap en multidimensionale bewustzijnsontwikkeling centraal. Je familiesysteem is de rode draad tijdens de trainingen en workshops.

Bewustwording en bevrijding van ego-patronen

Niet adequate reacties op de werkelijkheid belemmeren je gedrag en functioneren als volwassene. Ze hebben hun oorsprong in je jeugd en zijn gaandeweg in je leven je ego-blauwdruk geworden. De eerste stap is bewustwording van de triggers in het hier en nu. Die afweermechanismen, overlevingsstrategieën, emotionele reactiepatronen, lichamelijke blokkades en overtuigingen uit je kindertijd activeren. Destijds waren deze nodig om je te beschermen tegen oude, verdrongen kindpijn. Als volwassene mag je vanuit deze ‘werkbasis’ jezelf bevrijden van belemmerende ego-patronen en ´valse lagen´. Zodat je je je ware oneindige potentieel kunt manifesteren.

Resultaat trainingen en workshops bij SoulMatters

 • Meer bewustwording van jezelf na ont-wikkeling van belemmerende patronen, zoals afweermechanismen, overlevingsstrategieën, emotionele reactiepatronen, lichamelijke blokkades en beperkende overtuigingen.
 • Herverbinding met je ware zelf en potentieel, je gaat alles uit het leven halen, na loslaten van je ego-identificaties

Bewustzijnstraining 1: verbinding met jezelf

De training vindt plaats aan de hand van je familiesysteem. Eén van de onderdelen is een opstelling. Voorafgaand aan de training ondergaat elke cursist een vortexbehandeling om je opnieuw energetisch uit te lijnen. Dit is ook een moment van ontspanning.

Het verdiepen van je persoonlijke bewustzijn staat centraal. Ik nodig je uit om jezelf opnieuw te ontdekken. De technieken waarmee ik werk, zijn onder andere transactionele analyse (TA), rationele emotieve training, visualisatie, meditatie, lichaamswerk en familieopstellingen. De methode van lesgeven is een belangrijke factor voor de integratie van inzichten en de toepassing daarvan in het dagelijkse leven en je werk.

Voorbeelden van thema’s die aan bod komen

 • Wat speelde er tussen jou als kind en je ouders?
 • Wat hebben ze je meegegeven en wat heb je gemist?
 • Welke boodschappen hebben ze je meegegeven?
 • Wat waren je kindpatronen en welke invloed hebben deze nog steeds op jou?
 • Wat waren je frustraties als kind en wat merk je hier nu nog van?
 • Welke triggers activeren meteen je kindbewustzijn?
 • Hoe ga je met emoties om? Druk je ze weg, omdat je ouders dit hebben voorgeleefd, of uit je ze?
 • Vanuit welke levenspositie verhoud je je tot een ander?

Waarom zou je deze training volgen?

Door deze training krijg je meer zicht op jezelf. Je versterkt je innerlijke kracht en laat belemmerende overtuigingen en ego-patronen los. Waardoor je een volgende stap in jouw bewustzijnsproces kunt zetten. En last but not least, het is fijn om tijd en aandacht aan jezelf te besteden. Dat ben je waard.

Praktische informatie

 • Voordat de training start, krijg je een intake- en inschrijfformulier Dit geeft mij informatie over jouzelf, jouw leerwensen en kennis van bepaalde theorieën.
 • De groep bestaat maximaal uit 6 personen, zodat er ruimte is voor individuele aandacht in een sfeer van vertrouwen en veiligheid.
 • Data: zondag 9 januari  van 10.00 tot 17.00 uur, vier maandagavonden (10, 17, 24, 31 januari 2022) van 19.00 tot 22.00 uur.
 • Investering is 250 euro, inclusief koffie, thee en iets lekkers. Op de eerste dag zorg ik voor een vegetarische soep. Graag je eigen lunch meenemen.

Bewustzijnstraining 2: verbinding met jezelf (je dient eerst deel 1 gevolgd te hebben om aan deel 2 te kunnen deelnemen)

Voorbeelden van thema’s die aan bod komen

 • Welke karakterstructuren hebben zich gevormd in je eerste acht levensjaren?
 • Welke wonden heb je als kind opgelopen?
 • Wat was je verborgen agenda als kind? En welk sabotage- of manipulatief gedrag hoort hierbij?
 • In welke behoeften hebben je ouders niet voorzien? En hoe zorg je hierin voor jezelf als volwassene?
 • Wat zijn je primaire en secondaire emoties?

Praktische informatie

 • Data: zondag 6 februari 2022 van 10.00 tot 17.00 uur, vier maandagavonden (7, 14, 21 en 28 februari) van 19.00 tot 22.00 uur.
 • Investering: 250 euro, inclusief koffie, thee en iets lekkers. Op de eerste dag zorg ik voor een vegetarische soep. Graag je eigen lunch meenemen.
‘De trainingen en workshops van SoulMatters zijn ontwikkeld om ego-gestuurd gedrag te transformeren naar hartgedragen (multidimensionaal) bewustzijn. We werken diepgaand op basis van je familiesysteem. Alle verstrikkingen en bindingen met je (voor)ouders worden gezien, geheeld en geïntegreerd’.

Workshop kind- en familielot

Er zijn veel thema’s waarmee je als kind in relatie tot je ouders te maken krijgt. Bijvoorbeeld verlatings- of bindingsangst, omdat je een kind bent van gescheiden ouders. Vertrouwen en wantrouwen, omdat je je als kind niet goed hebt kunnen hechten aan je moeder en je vader. Controle versus overgave, omdat je als kind vaak onveiligheid hebt gekend en niet op de stroom van het leven kon vertrouwen. In de diepte van de ziel is een kind vanuit loyaliteit verbonden en gebonden met alles wat er in de familie- en voorouderlijke generatielijnen speelt. Dit bepaalt mede het lot van het kind.

Van gekwetst kindbewustzijn naar krachtig volwassen bewustzijn

Als we eenmaal volwassen zijn, lopen we regelmatig tegen belemmeringen of moeilijkheden aan. Op het werk, in relaties, in familieverband en in onszelf. Vaak zijn deze onbewuste patronen, overtuigingen en belemmerende gedragingen te herleiden tot ons familie- en vooroudersysteem.

De boodschap van triggers

Zaken die je raken of triggeren zijn vaak dezelfde ervaringen waarmee je als kind te maken had. De manier waarop je er destijds mee omging, bepaalt nog steeds jouw reactie in het hier en nu. In je hart blijf je namelijk altijd het ´gewonde of gekwetste kind´. Deze wonden worden ieder keer weer getriggerd en gedragspatronen blijven zich herhalen, totdat we ze bewust worden en aankijken, doorvoelen en doorwerken. Pas als we leren om het kind in ons te geven wat het ten diepste nodig heeft, kunnen we heel worden en voluit het leven nemen als volwassene. Alles wat we niet oplossen, wordt doorgegeven aan volgende generaties. Je houdt daarmee niet alleen je eigen familielot in stand, maar ook dat van je kinderen.

Een opstelling kan je het volgende opleveren:

 • je kijkt aan wat je als kind bent verloren, zodat je het als volwassene weer op het kunt halen en in jezelf kunt integreren;
 • je voelt je sterker en energieker en ervaart meer rust en plezier;
 • duidelijke antwoorden op voor jou belangrijke levensvragen;
 • inzicht in wat je belemmert om in beweging te komen of om een volgende stap te zetten in je persoonlijke ontwikkeling;
 • lichter leven en bewustere omgang met jezelf, na het teruggeven van lasten die je als kind voor de familie droeg;
 • vrijheid en voluit leven, na het oplossen van bindingen met (voor)ouders en andere familieleden;
 • meer zicht als ouder op het lot dat je eigen kinderen dragen;
 • vergroting van je persoonlijke leiderschap.

Datum: zondag 28 november van 10.00 tot 16.00 uur.

Trainster: Laurna Fenenga

Waar: Marne 55 te Amstelveen

Investering: vraaginbrenger 95 euro en representant 35 euro. Minimaal 6 personen, maximaal 8 personen. Ruimte om vier vragen in te brengen. Graag je eigen lunch meebrengen. Voor een kop soep, thee, koffie en lekkers wordt gezorgd.

SoulMatters

Ja, bel mij

Ik wil graag een GRATIS 20 minuten adviesgesprek.