Disclaimer

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van SoulMatters zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing.

Inhoud: Deze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over SoulMatters.

De informatie op deze website is te goeder trouw door SoulMatters samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. De informatie dient te allen tijde te worden geverifieerd alvorens op basis hiervan te handelen. SoulMatters is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van de website van SoulMatters. SoulMatters garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Noch SoulMatters, noch medewerkers van SoulMatters zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

SoulMatters kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

Auteursrechten en handelsmerken

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van SoulMatters (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar). Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. 

Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is SoulMatters hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

Persoonlijke informatie

De informatie die tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door SoulMatters aangewend bij controle van en toezicht op haar website, alsmede bij de verdere ontwikkeling daarvan.

SoulMatters kan informatie over personen die deze website bezoeken, zoals hun naam, bedrijf , branche, postadres en eventuele verdere benodigde informatie, gebruiken bij reacties naar aanleiding van vragen of verzoeken. Dergelijke berichten zijn niet vertrouwelijk.

Toegang tot en gebruik van de SoulMatters website aangepast:
Per 1-1-2019 onderworpen aan wetgeving inzake het Internet.

SoulMatters cover ebook hoe neem ik de regie terug over mijn gezondheid

Schrijf je in voor de SoulMatters nieuwsbrief

En ontvang GRATIS het e-book 'Hoe neem ik de regie terug over mijn gezondheid'. Door het e-book te lezen:

  • ontvang je gratis hoofdstuk 1 van mijn boek “de burn-out specialist in 10 stappen uit je burn-out”
  • leer je wat je kunt doen om de balans op je werk of in je privéleven terug te krijgen
  • krijg je 10 tips hoe jij beter voor jezelf kunt zorgen
  • weet je of je hard op weg bent naar een burn-out door het lezen van de symptomen die erbij horen
  • krijg je zicht op 7 standaard denkfouten die je zouden kunnen remmen bij je herstel van een burn-out. Ook tref je de bijbehorende uitdagingen en helpende gedachten aan om te voorkomen dat je denken niet terechtkomt in een neerwaartse spiraal
  • vertel ik je 3 tekorten van vitaminen bij vermoeidheids- en burn-outproblematiek
  • ga je inzien dat het tijd wordt om snel in actie voor jezelf te komen na het lezen van de herstelverhalen van mijn cliënten.

Bestel het E-book en ga meteen aan de slag!

Het e-book verplicht je verder tot niets. Jouw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. Laat onderstaand je gegevens achter, je schrijft je zo in voor de nieuwsbrief. Binnen een paar minuten ontvang je het E-book automatisch in je mailbox.

SoulMatters
Praktijk voor hoog sensitieve mensen met stress-, vermoeidheids- en burn-out klachten

Ja, bel mij

Ik wil graag een GRATIS 20 minuten adviesgesprek.